Scruples Blazing

Olaplex jest kompatybilny ze wszystkimi liniami farb i wszystkimi rozjaśniaczami. W przypadku Scruples Blazing zalecamy dodanie 3,75 ml preparatu nr 1 Bond Multiplier do produktu Blazing oraz dodanie dodatkowych 1-2 miarek oprócz standardowej ilości stosowanej w mieszaninie. Przy zwiększaniu ilości aktywatora pamiętaj, że maksymalne zalecane przez nas stężenie aktywatora w przypadku preparatu Blazing wynosi 20 vol. (6%).

Wszelkie kwestie związane z rozjaśnieniem można rozwiązać poprzez zastosowanie dodatkowej miarki lub zmniejszenie ilości dodawanego Olaplex. W przypadku balejażu i zastosowań na skórze głowy użyjesz 1,875 ml preparatu nr 1, ponieważ nie zapewnia on takiego samego rodzaju przewodnictwa cieplnego jak folie.