Rozjaśniacz w kremie

Dodawanie preparatu nr 1 Bond Multiplier do rozjaśniacza w kremie

Rozjaśniacz w kremie stosowany w foliach:

Na każde 45 g -75 g rozjaśniacza w kremie należy dodać 7,5 ml preparatu nr 1 Bond Multiplier. Należy zwiększyć stężenie aktywatora o jeden poziom. Dla osiągnięcia wyniku 10 vol. (3%) należy zastosować 20 vol.(6%), dla wyniku 20 vol. (6%) należy zastosować 30 vol. (9%), a dla osiągnięcia wyniku 30 vol. (9%) należy zastosować 40 vol. (12%), itp.

Proszę zastosować 3,75 ml Olaplex nr 1 dla dowolnej ilości rozjaśniacza w kremie poniżej 45 g.

**Należy pamiętać, że odmierzamy w stosunku do ilości rozjaśniacza w kremie, a nie całości mieszanki z aktywatorem.

Czas oddziaływania rozjaśniacza: JEST RÓŻNY. Nie możemy podać ci średniej lub wartości przybliżonej, ponieważ każda głowa z włosami jest inna. Nie ma tu żadnych norm. Wszelkie problemy z czasem oddziaływania lub rozjaśnieniem można rozwiązać, zwiększając stężenie aktywatora i/lub zmniejszając ilość Olaplex.

Ciepło: Ciepło jest w porządku w przypadku Olaplex, ale przyspiesza ono reakcję chemiczną wszystkich preparatów, więc należy zachować ostrożność i sprawdzać co 3 do 5 minut zgodnie ze zwyczajem. Jeżeli włosy są mocno zniszczone, należy powstrzymać się od stosowania ciepła do momentu zastosowania systemu naprawczego w celu przywrócenia zdrowia, siły i integralności włosów.   Zwiększanie stężenia aktywatora: Należy jedynie zwiększyć stężenie aktywatora o jedną pełną wartość podczas mieszania rozjaśniacza.

**Nie należy zwiększać stężenia aktywatora podczas stosowania rozjaśniacza w przypadku delikatnych włosów, ponieważ są one bardzo wrażliwe.

**Nie należy zwiększać stężenia aktywatora podczas stosowania rozjaśniacza podczas pracy z lekko lub mocno zniszczonymi włosami. Najlepiej jest zacząć od kuracji Olaplex i ocenić integralność włosów.