Kompatybilność z innymi markami

Olaplex jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi markami. Choć linie produktowe mogą różnić się między sobą, podstawowe zasady chemiczne, na których są oparte, są takie same. Podczas osiągania określonych rezultatów zrywane są wiązania dwusiarczkowe. Olaplex działa poprzez odnajdywanie pojedynczych wiązań siarkowodoru i ich ponowne poprzeczne powiązanie, dzięki czemu można utworzyć wiązania dwusiarczkowe przed danym procesem, w jego trakcie i po zakończeniu tego procesu.