Jeśli będę rozjaśniać włosy klientki więcej niż raz, czy należy użyć nr 2 pomiędzy zabiegami?

Stosowanie nr 2 pomiędzy nakładaniem rozjaśniacza jest absolutnie konieczne. Dzięki temu można poprzecznie połączyć zerwane wiązania dwusiarczkowe podczas pierwszego zastosowania i wzmocnić włosy przed drugim zastosowaniem rozjaśniacza. Należy dodać nr 1 do drugiej nakładanej dawki rozjaśniacza w celu zmniejszenia dalszych uszkodzeń podczas procesu, a następnie ponownie zastosować nr 2 na końcu w celu naprawienia uszkodzeń powstałych podczas drugiego zastosowania. Im więcej wiązań trzeba zerwać, tym więcej procesów można wykonać. Im więcej procesów można wykonać, tym lżej można traktować włosy.